Teampatronen doorbreken

Voor wie is het?

Iedereen die in een team functioneert.


Wat leer je?

Wanneer is er sprake van een patroon? Als er één keer iets speelt dan zegt dat nog niks, gebeurt iets voor de 2e keer dan wordt het opvallend en de 3e keer is er vaak sprake van een patroon.

Er is vaak “gedoe” in teams. Mensen die elkaar niet begrijpen. Feedback die nooit is uitgesproken. Iets wat onder tafel speelt wat maar niet op tafel komt. Oud zeer dat nooit opgelost is. Een issue op persoonlijk vlak dat impact heeft op het team. 

Een team beter laten samenwerken, begint met bewust worden van de patronen in het team. Wat zie je in het gedrag van de teamleden? Wat herhaalt zich? Wat is het verhaal van het team en hoe is iedereen op deze plek terecht gekomen?

Als we bewust zijn van een patroon in een team dan pas kunnen we het benoemen en doorbreken. Hiervoor gebruiken we zelfreflectie-oefeningen om je eigen gedrag en dat van een team onder de loep te nemen. Wat doe jij waardoor het patroon er is?


Wat is het resultaat? 

Na deze training:

  • weten de teamleden welke teampatronen te herkennen zijn en hoe deze doorbroken kunnen worden;
  • zijn er concrete afspraken gemaakt over samenwerking in een specifieke periode met een evaluatiemoment;
  • zijn de teamleden zich bewust van- en hebben respect voor – elkaars behoeften en verwachtingen;
  • kunnen zij elkaar constructief feedback geven;
  • weten de teamleden in welke teamfase het team zich bevindt;
  • weten de teamleden hoe zij zowel hun zakelijke als hun persoonlijke doelstellingen kunnen halen met begrip voor elkaars handelen;

Programma

De training 

Deze eendaagse training evt. te verdelen over 2 sessies van een ochtend of middag is geschikt voor elk team van 4-15 medewerkers. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.


De trainer

Een van de Yelllow-trainers