Teamleiderschap (met Birkman)

Voor wie is het?

Iedereen die in een team functioneert.


Wat leer je?

Teams functioneren pas echt als er onderling vertrouwen is. Dit betekent allereerst dat teamleden zich bewust moeten zijn van hun eigen gedrag:  bereid zijn in de spiegel te kijken en je kwetsbaar durven opstellen. Pas als er vertrouwen is kunnen zich ook zinvolle confrontaties voordoen: juist de durf hebben om kritieke onderwerpen op tafel te brengen helpt teams zich verder te ontwikkelen. 

Steeds zoeken naar consensus helpt niet altijd binnen een team, maar betrokkenheid en steun kunnen helpen bij een team dat met elkaar bepaalde doelstellingen moet en wil halen.

In welke fase het team zich ook bevindt, elk team kent zijn eigen dynamiek. Het gaat er uiteindelijk om dat er onderling gecommuniceerd wordt en er samen resultaten geboekt worden. 

Leren benoemen wat je ziet, luisteren naar wat de ander te zeggen heeft en onder woorden brengen van wat je echt voelt zijn belangrijke ingrediënten voor succes.


Wat is het resultaat? 

  • Na deze training:
  • zijn de teamleden zich bewust van- en hebben respect voor – elkaars behoeften, verwachtingen, kwaliteiten, verschillen en uitdagingen;
  • kunnen zij elkaar constructief feedback geven;
  • is er binnen het team vertrouwen en commitment;
  • weten de teamleden hoe zij zowel hun zakelijke als hun persoonlijke doelstellingen kunnen halen met begrip voor elkaars handelen;
  • Zijn er concrete afspraken gemaakt over samenwerking , evt. met gebruikmaking van een teamplan of andere kaders die er al liggen;

Programma

1. Individuele gesprekken

We maken gebruik van het Birkman instrument (www.birkman.nl) .Hiervoor ontvangen de teamleden een inlog en vullen zij een vragenlijst in. Het rapport geeft een duidelijk overzicht van ieders competenties, behoeften en verwachtingen naar elkaar, voorkeurstijlen in communicatie en interesses. 

Tijdens individuele gesprekken worden de rapporten uitgereikt en besproken en krijgt een ieder een opdracht tot de eerste teamsessie. 


2. Teamsessie 1 

We organiseren een teamsessie waarin de verschillende profielen van de groep naast elkaar gelegd worden. De persoonlijke rapportages laten een aantal scores zien. Bijvoorbeeld je mate van directheid in communicatie, je gedrag in de groep, structureren van je werk, de eisen die je aan jezelf stelt en aan de ander, de manier waarop je besluiten neemt etc. Naast de persoonlijke profielen kijken we ook naar de groepsscores van het team . Op basis van deze profielen en een aantal oefeningen definieert ieder voor zichzelf de 3 belangrijkste thema’s voor het team. Feedback geven en ontvangen  commitment en vertrouwen staat centraal in deze sessie.

Tussen sessie 1 en 2 krijgen de deelnemers een praktijkopdracht. Ieder tweetal werkt aan een bepaald thema waarin een gemeenschappelijk belang zit. Eind van de trainingsperiode worden de resultaten gepresenteerd aan elkaar. 


3. Teamsessie 2: praktische intervisie sessie 

Op een gelijkwaardige manier van elkaar leren staat centraal. Elke teamlid neemt zijn dilemma’s mee naar de training en wordt gecoacht wordt op persoonlijke dilemma’s.

In deze sessie komt iedereen aan bod en brengen zij zelf thema’s naar voren waar zij graag aandacht aan willen geven en maken we afspraken hoe de teamleden elkaar kunnen coachen.


De training 

Deze tweedaagse training evt. te verdelen over 4 sessies van een ochtend of middag is geschikt voor elk team van 5-10 medewerkers. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.


De trainer

Een van de Yelllow-trainers