intervisie01

Waarden gedreven teams

Voor wie is het?

Voor elk team dat zichzelf doelen stelt, de verbinding zoekt en op zoek is naar het teamverhaal dat teamleden bindt.


Wat leer je?

Elk team of MT dat onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie is vaak op zoek naar haar identiteit en het verhaal dat hen bindt.

In deze training gebruiken we storytelling als verbindend element voor teamontwikkeling.

Elke teamlid bereidt een verhaal voor aan de hand van een drietal zelfgekozen waarden . Tijdens de training leer je eerste je eigen verhaal te vertellen vanuit de H.E.L.D. structuur.

Vervolgens pakken we de strategie en het teamplan erbij om de WHY, HOW en WHAT van een team en/of organisatie aan elkaar te koppelen. Zo ontstaat het teamverhaal, waar inhoud en proces aan elkaar gekoppeld worden en er op een innovatieve wijze een teamband ontstaat.  

.


Wat is het resultaat? 

Na deze training:

  • Weet elk teamlid wat hem/haar drijft en vanuit welke ‘toegevoegde waarde’ hij/zij in het team zit;
  • Weet elk teamlid wat de WHY, HOW en WHAT is van het team ;
  • Zijn er concrete afspraken gemaakt over hoe de waarden terugkomen in het werk en vanuit welke afspraken er gewerkt kan worden;
  • Weet elk teamlid hoe hij/zij een boeiend persoonlijk verhaal kan vertellen en kent hij de ‘narratieve elementen’ van het vertellen van een verhaal;

Programma

Storytelling vanuit kernwaarden

Deze eendaagse training evt. te verdelen over 2 sessies van een ochtend of middag is geschikt voor elk team. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. elk teamlid krijgt een voorbereidingsopdracht en gebruikt indien aanwezig het strategische plan voor het komende jaar.


De trainer

Een van de Yelllow-trainers