Systemisch beinvloeden

Voor wie is het?

Professionals en leidinggevenden, die werkzaam is in een organisatie , een team of een groep mensen


Wat leer je?

In de training systemisch beinvloeden leren de deelnemers om op een andere manier naar hun eigen werksituatie te kijken: met een systemische blik. We gaan er vanuit dat je als deelnemer onderdeel bent van een groter geheel: het team, de organisatie en de maatschappij. Een systeem zoekt naar een integrale balans tussen alle onderdelen ervan, zonder iets of iemand uit te sluiten. Tussen de onderdelen van een systeem bestaat een natuurlijke ordening die rust en helderheid geeft.


Wat is het resultaat? 

Na afloop van de training:

•-heeft de deelnemer zicht op wat in er vanuit zijn persoonlijke beïnvloedingstijl nodig is om zijn of haar opdracht effectief te kunnen vervullen

-heeft de deelnemer zicht op wat er in welk onderdeel van het systeem nodig is.

-Weet de deelnemer vanuit zijn stakeholderanalyse hoe de hazen lopen in zijn/haar organisatie

-Heeft de deelnemer een aantal scenario’s uitgewerkt op basis waarvan hij/zij invloed kan hebben

-Weet de deelnemer welke soorten macht er zijn en hoe hij het politieke spel zo effectief mogelijk kan spelen.

Programma

De training 

De training heeft max. 8 deelnemers. Dag 1 is een groepstraining, dag 2 persoonlijke coachingsessies van een uur per persoon. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.


De trainer

Een van de Yelllow-trainers