strategisch_adviseren

Strategisch adviseren

Voor wie is het?

Iedereen die een interne of externe rol als adviseur vervult in zijn/haar organisatie.


Wat leer je?

Adviseren is het vermogen om onderdelen van organisaties te verbeteren of veranderen, zonder dat je als adviseur daarvoor beschikt over de directe macht en/ of middelen. In de training strategisch adviseren gaan we nog een stap verder: naast het leren geven van een overtuigend advies staan we stil bij de vraag: hoe lopen de hazen bij jou in de organisatie en wanneer landt jouw advies wel of niet? Welke patronen zie je en hoe kun je door af en toe goed uit te zoomen strategisch en systemisch leren kijken naar je eigen rol in de organisatie.

In de training staan we stil bij de 5 succesfactoren voor een gezonde adviesrelatie:

1.Van belang is allereerst dat je een scherpe analyse van de problemen van de  geadviseerde maakt: wat is het werkelijke probleem en is er uberhaupt wel een probleem?

2.Je leert vervolgens om in begrijpelijke taal je standpunt, mening of oplossing van een probleem te communiceren; kill your darlings!

3.Definieer bij elke adviesfase in welke context en waar je rol als adviseur bijdraagt aan het (eind) doel; Maak je rol expliciet en voorkom rolconflicten. 

4. Wees een verbinder: breng de juiste mensen bijeen, onderzoek alternatieve oplossingen en kijk breder dan alleen je eigen belangen: wat is de werkelijke context /het systeem?

5. En tot slot : creëer draagvlak in het politieke speelveld voor de mogelijke oplossing voor het vastgestelde probleem.


Wat is het resultaat? 

Na deze training:

  • Heb je geleerd je rol als adviseur te plaatsen in de context van het adviesproces en weet je ‘hoe de hazen lopen’;
  • heb je inzichtelijk welk gedrag effectief is in het beïnvloeden van en samenwerken met opdrachtgevers, klanten, collega’s en managers;
  • heb je geleerd te anticiperen en reageren op emotionele en niet-rationele kanten in het handelen van anderen;
  • ben jij je bewust van de 3 adviesrollen en het feit dat je meer moet doen dan alleen het overbrengen van jouw vakinhoudelijke gelijk.
  • heb jij geëxperimenteerd met vaardigheden die het accepteren van jouw boodschap vergroot.
  • heb je geleerd hoe je een goede adviesrelatie opbouwt zonder overal ‘ja’ op te zeggen, en je hebt geleerd positie in te nemen en integer te blijven handelen.

De training 

Deze tweedaagse training is geschikt voor iedereen die een interne of externe rol als adviseur vervult in zijn/haar organisatie. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.max. 10 deelnemers.


De trainer(s)

Een van de Yelllow-trainers