...

Rik Bekking

” Ik kan theorie en praktijk goed aan elkaar koppelen en vraag wat mensen nodig hebben om tevreden de deur uit te gaan. Door het stellen van prikkelende en confronterende vragen gaan deelnemers aan de slag met zelfonderzoek. Verder dan de sociale, wenselijke “praat”laag. Ik werk altijd met wat er in de groep ter plekke gebeurt, om duidelijk te maken welke patronen deelnemers hebben. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten over jezelf en ontstaat ruimte voor groei.”