organisatie_opstellingen

Organisatie-opstellingen

Voor wie is het?

Iedereen die een hardnekkig organisatievraagstuk probeert te doorgronden.


Wat leer je?

Het evenwicht in een organisatie, team, projectgroep of andere groep mensen, die met elkaar een systeem* vormen kan om allerlei redenen (reorganisatie, oud zeer, nieuwe structuren, marktontwikkelingen) verstoord zijn. Deze dynamieken kunnen zo hardnekkig zijn dat ze ten koste gaan van energie en een gezonde organisatiecultuur. Een organisatie-opstelling legt verstoringen bloot en geeft een helder beeld van mogelijke oplossingen. 

Een organisatieopstelling is een uitbeelding van een organisatie , waarin medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen (vertegenwoordigd door ‘representanten’) in de ruimte worden opgesteld in verhouding tot elkaar.

Het opstellen zelf gebeurt als volgt:

1. De inbrenger van het vraagstuk vertelt waar de casus over gaat. Onder begeleiding van een van onze Yelllow-begeleiders wordt het thema/ vraagstuk verder uitgediept. Welke thema’s of personen zijn betrokken bij het vraagstuk?

2. Voor de opstelling in de ruimte gebruikt de begeleider“representanten”, zij representeren elementen uit het systeem. Ook kan de begeleider play mobil poppetjes, kopjes of glazen gebruiken als er geen of te weinig mensen beschikbaar zijn. Zo ontstaat er een groep die iets uitbeeldt en zich ten opzichte van elkaar verhouden.

3. De begeleider ondervraagt de opgestelde mensen over hun gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en de omstandigheden. De patronen die leiden tot stremmingen en ondoelmatigheden in het ordening komen aldus aan het licht. Hierdoor worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven.

4. De begeleider kan een herordening aanbrengen in het opgestelde systeem waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden en/of het systeem gezuiverd wordt. Soms wordt de vraaginbrenger op de eigen plek ingebracht in de opstelling om het her-ordende systeem aan den lijve te ervaren.

*Een systeem kan een organisatie zijn, een team, een familie een groep mensen en zelfs de deelnemers aan een training vormen met elkaar een systeem, ook al duurt die twee dagen. 


Wat is het resultaat? 

Na deze training:

  • •Weet je welke thema’s en patronen er zijn binnen het systeem van een organisatie of team; •
  • Weet je welke systeemdynamiek er is en wat mogelijke scenario’s zijn om de organisatie of het team een stap verder te helpen; •
  • Heb je een totaaloverzicht van de belangenhebbenden in het systeem en een beter inzicht in wat zij mogelijk denken en voelen;
  • Heb je een aantal suggesties en antwoorden gekregen van collega’s hoe je aan de slag kunt met een aantal vooraf geformuleerde vragen;
  • Weet je hoe je zelf de methodiek in speelse/eenvoudige vormen kunt toepassen binnen de context van je eigen team/organisatie;

Programma

De training 

Een ochtend of middag te organiseren. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.


De trainer

Een van de Yelllow-trainers