...

Marcel van der Haas

” Leiders, teams en organisaties zijn succesvoller, wanneer ze zich ontwikkelen en verbinden vanuit ieders eigen kracht. Door het ‘aanboren’ van deze natuurlijke kracht, ontstaat vanzelf beweging. Ik coach en begeleid mensen, teams en organisaties hierbij. Opdrachten kunnen kort en langer lopende trajecten zijn op het vlak van leiderschap, samenwerking en organisatieontwikkeling.

Samen onderzoeken we wat je als individu, als team of als organisatie wil bereiken en leren. En wat daarbij overwonnen moet worden. Hoe? Door met elkaar een intensief gesprek en traject aan te gaan: een-op-een, als groep of bijvoorbeeld in de vorm van een systeemopstelling. Daarbij verbind ik ratio, gevoel en intuïtie. We kijken naar de aanwezige zienswijzen, overtuigingen en patronen. Wat zijn belemmerende obstakels en mogelijke hulpbronnen? Vervolgens verkennen we welke ruimte er is voor nieuwe wegen en mogelijkheden en vertalen deze in concrete stappen.”