teamcoaching

Leergang teamcoaching

Voor wie is het?

Elke teamcoach, leidinggevende, projectleider, lid van een MT ,partner, directeur van een organisatie.


Wat leer je?

In de training teamcoaching leer jij je team op een effectieve manier de weg te wijzen naar grotere zelfstandigheid en betere prestaties. Je kijkt naar je eigen rol als coach en je leert met een andere bril naar de dynamiek en patronen van je eigen team en organisatie te kijken. 

Je leert je rol te pakken en transparant te zijn in communicatie met anderen en je ondersteunt, adviseert, stimuleert en inspireert je medewerkers. De teamcoach stelt zichzelf tot doel een klimaat te scheppen waarin zijn medewerkers beter kunnen worden dan hijzelf en gemotiveerd hun werk doen. Hij voorkomt dat talenten het team verlaten en creëert teams die willen scoren zowel op inhoud als op samenwerking met anderen. Met deze thema’s ga jij aan de slag!


Wat is het resultaat? 

Na deze training:

 • Weet je hoe jij je team kan laten excelleren door op een effectieve manier te coachen en situationeel leiding te geven;
 • Ben jij je bewust van hoe je jouw rol als teamcoach zo effectief mogelijk kunt inzetten;
 • Heb jij geëxperimenteerd met verschillende coachingsmethodieken;
 • Kun jij je medewerkers “ plotten” op hoe je hun talent zo goed mogelijk kan laten renderen;
 • Weet je hoe je als team zo effectief mogelijk kunt vergaderen en besluiten kunt nemen op zowel inhoud als proces;
 • Heb je een persoonlijk advies van de trainer hoe je het beste als teamcoach aan de slag kunt;
 • Heb je geleerd om je beide ”petten” als leidinggevende en coach van teams op een effectieve manier te combineren en als team complexe projecten tot een succes te brengen;
 • Ben je je bewust van je eigen managerial profiel en weet je van daaruit opnieuw keuzes te maken hoe je zelf kunt bijdragen aan het succes van je team;

Programma

Dag 1:

 • presentatie van jezelf, je eigen bureau en het team;
 • introductie buddycoaching ( je werkt het hele traject met een collega-coach)
 • uitleg van je persoonlijke Birkman profiel 
 • praktische do’s en dont’s van teamcoaching
 • feedback geven en ontvangen

opdracht: feedback uitzetten in eigen team ( “de 6 vragen”)


Dag 2 :

 • resultaten feedbacktool: hoe doe ik het volgens mijn teamleden?
 • hoe bespreek je wat er onder tafel speelt maar niet gezegd wordt
 • 9 GRID : verdelen van talenten over je team
 • coachgesprekken voeren met je teamleden
 • rollenspelen met acteur

opdracht: voer twee ontwikkel/coachgesprekken met eigen medewerkers


Dag 3:

 • teamdynamiek: dagelijkse hectiek, prioriteiten
 • persoonlijke workshops 
 • vergaderen & besluiten nemen
 • persoonlijk actieplan
 • eindpresentaties en afsluiting 

persoonlijke opdracht tot telefonisch coachmoment en eindadvies trainer

Kortom, een praktische en inspirerende training die je handvatten geeft om de resultaatgerichte vermogens, potentiële talenten en resources van je teamleden te ontdekken en je medewerkers te motiveren deze ook optimaal te benutten

De training 

Vooraf ontvangen je een inlog voor de Birkmanvragenlijst (www.birkman.nl) en een intakeformulier voor de verwachtingen ten aanzien van de training.

Na dag 1 ontvang je digitaal een feedbacktool die anoniem kan worden ingevuld door de teamleden. De resultaten worden besproken op dag 2

Je werkt in tweetallen en deelt coaching ervaringen gedurende het leertraject.

Na afloop krijg je feedback op je persoonlijk actieplan en hun vorderingen als coach

Deze 3-daagse training is geschikt voor elke leidinggevende die een  team van 5-20 medewerkers aanstuurt. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden.


De trainer(s)

Een van de Yelllow-trainers