loopbaancheck

De loopbaancheck

Voor wie is het?

In deze eendaagse training krijg je antwoord op vragen als: Zit ik (nog) wel op mijn plek? Waar ga ik mij op focussen? Wat vind ik het allerleukste om te doen? Hoe verleg ik mijn grenzen? Wat zijn mijn sterktes en zwaktes in communicatie? Komt er een plan B? In de training Loopbaancheck combineren we zingeving, focus, het Birkman rapport, netwerken en een persoonlijk advies van onze trainers.


Wat is het resultaat? 

Na deze trainingsdag:

• Heb je een duidelijke focus en een persoonlijke strategie hoe je de komende tijd met je werksituatie om wilt gaan en hoe je een aantal loopbaan-gerelateerde acties in gang zet;• Weet je hoe je jouw Birkman scores kunt doorgronden en helpen je deze te interpreteren. • Heb je een persoonlijk advies gekregen vertaald naar je huidige werksituatie en je toekomstplannen.

  • Heb je een duidelijke focus en een persoonlijke strategie hoe je de komende tijd met je werksituatie om wilt gaan en hoe je een aantal loopbaan-gerelateerde acties in gang zet;
  • Weet je hoe je jouw Birkman scores kunt doorgronden en helpen je deze te interpreteren.
  • Heb je een persoonlijk advies gekregen vertaald naar je huidige werksituatie en je toekomstplannen.

Programma

Wat is de Birkman methode?

Met dit rapport krijg je inzicht in je eigen sterkten en zwakten, je behoeften ten aanzien van je werkomgeving, je beroepsmatige belangstelling en je stressgedrag. Jouw scores worden vergeleken met een representatieve steekproef van 400.000 anonieme andere personen uit een database van in totaal 50 miljoen mensen die de Birkmanhebben gedaan. Daardoor wordt duidelijk in hoeverre jouw beeld van jezelf en van andere mensen overeenkomt of afwijkt van de gemiddelde mens.

De training 

  • Als eerste vul je online De Birkman-vragenlijst in. Dit duurt 3 kwartier. Vervolgens wordt dit verwerkt tot het persoonlijke Signature-rapport. Elk rapport is uniek en vereist toelichting. Je krijgt het rapport zowel op papier als digitaal. Ook krijg je een handige tool, op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt of je meer of minder sociaal wenselijk gedrag vertoont;
  • Tijdens de eendaagse training krijg je jouw rapport uitgereikt en bespreken we de 30 pagina’s van het rapport, verdeeld in jouw interesses, je voorkeurstijl, je behoeftes en je stressgedrag;
  • Mocht het nodig zijn om oriënterende loopbaangesprekken te voeren, dan helpen wij je aan 2 contacten uit ons netwerk.
  • Na afloop drinken we een drankje samen en kun je netwerken met de andere deelnemers om nieuwe inspiratie op te doen.• Als reflectie schrijf je na afloop van de training een persoonlijke strategie.
  • Na 2 maanden is er (als stok achter de deur) een telefonisch contactmoment met jou.


Aantal deelnemers

Er doen minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 deelnemers mee. Aan de training kunnen ook deelnemers meedoen die al eerder de vragenlijst hebben ingevuld en hun kennis komen opfrissen. 


De trainer

Een van de Yelllow-trainers